Distributions

Contact

Israel Office

+972-52-838-7222

+972-52-430-5252

Europe office

+33-695-805-004

Taxonomy term
Taxonomy term

ideaL - דמוקרטיה ישירה ואיסוף רעיונות

ideaL היא מערכת ניהול רעיונות המיועדת לארגונים אשר מעוניינים לשתף את ציבור הלקוחות שלהם בהחלטות אסטרטגיות של הארגון, ובתכנון של מוצרים ושירותים עתידיים. המערכת מעמידה לרשות קהילת הלקוחות כלי להבעת דעתם בנושאים שונים, ולניהול דיון מסביב לנושאים אלו. המערכת משמשת גם ארגונים חברתיים אשר מעוניינים לפתח שיח ציבורי בנושאים הקרובים לליבם.

מוקד השיחה הינו לרוב רעיון אשר הלקוחות מעוניינים ביישומו ע"י הארגון. רעיונות אלו עשויים להיות, לדוגמה, פיתוח מוצר חדש, שיפור מוצרים קיימים, שינוי צורה וגודל של אריזות, טיפול בקהל צרכנים בעל צרכים מיוחדים... כל מה שלקוח יכול בד"כ רק להגיד לעצמו בלב: "הלוואי והם היו עושים ככה".

מילות מפתח: 

Welcome popup block